SOU ORIJIN POU AMERIKAS yo

  

Premye Fyète Amerik la prezante pa Fyète Fort Lauderdale e li pap posib san sipò sipòtè prezantasyon nou an, Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureau.


Fyète Fort Lauderdale se selebrasyon Pride ki pi ansyen nan eta Florid la, ki te fèt nan 1977 soti nan manifestasyon apre yon referandòm piblik siksè ranvèse yon bòn tè Miami-Dade County òdonans dwa omoseksyèl. Pandan ane yo, Fyète Sid Florid, kounye a ke yo rekonèt kòm Fyète Fort Lauderdale, te pran anpil fòm diferan soti nan manifestasyon ak parad nan selebrasyon yo ak festival plaj. Nan 2017, Fyète Fort Lauderdale deplase nan Fort Lauderdale Beach pou 40yèm anivèsè li, ki atire 40,000 moun. Ane sa a, Fyète Fort Lauderdale prezante premye parad la nan istwa vil la sou Scenic Route Eta A1A sou plaj la, ak prèske 100,000 espektatè.


Greater Fort Lauderdale Pride, Inc. se yon 501 (c) 3 san bi likratif, òganizasyon charitab jan sa defini nan Internal Revenue Service. Se òganizasyon an ki reji pa yon konsèy administrasyon volontè ki reprezante divès kominote LGBT + nan Sid Florid la.

image47

KOMINOTE

Miik Martorell, Prezidan

Ashley Mayfaire, Trezorye

Marc Di Maria, Direktè

Dawn Holloway, Direktè

Morgan Mayfaire, Direktè

Shawn Palacious, Direktè

Melba DeLeon, Tablo asosye

Shawn Manning, Tablo asosye

Michael Murphy, Chèz defile mòd

Marshall Snyder, VIP Prezidan

J.W. Arnold, Direktè Egzekitif

Gary Santis, Evènman Direktè

image48
image49
image50
image51
image52